విమానాశ్రయంలో విజిలెన్స్ వారోత్సవాలు

 విమానాశ్రయంలో మంగళవారం విజిలెన్స్ వారోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏపీడీ మనోజ్ కుమార్నాయక్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి వారోత్సవాలను ప్రారంభించారు. అవినీతిని ప్రోత్సహించకూడదని, నిరోధించాలని ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా … Read more