VI Semester Backlog Result March 2024 – Adikavi Nannaya University | Rajamahendravaram