Rajamahendravaram: GMR Varalakshmi Foundation manufacturies masks, PPEs