BC leader calls for unity

[unable to retrieve full-text content]

Rajamahendravaram: Andhra Pradesh BC Samkshema Sangham president K Shankar Rao has appointed Narava Gopala Krishna as Sangham state ...