Incessant rain lashes Rajamahendravaram revenue division